Menu Zamknij

OSTATNIA  SZANSA

Otrzymaliśmy informację z urzędu w Skokach, że bardzo wielu działkowców nie wywiązało się z obowiązku przedłożenia umowy z firmą odbierającą nieczystości. Pracownicy Urzędu zdecydowali się dać nam ostatnią szansę i przyjadą na Maciejak w celu spisania odpowiednich protokołów z działkowcami, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zapraszamy zatem do stawienia się na placu przy ognisku w sobotę 13 lipca o godzinie 10:00 z dokumentami (umowa + faktura)
Przypominamy jednocześnie, że nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wystawianiem mandatów na właścicieli działek.